Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Accés

El títol de Grau en Estudis d'Arquitectura (GEArq) i el Màster en Arquitectura (MArq), s'emmarquen en l'esquema general de la formació d'Arquitecte establerta per la normativa vigent, que l'ETSAV aborda en la seva totalitat.

Per aquest motiu l'accés al Màster en Arquitectura (MArq) està reservat exclusivament a:

 • Els titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura de la UPC.
 • Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Els estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el TFG, se'ls admetrà condicionalment. Seran admesos definitivament si, en data 30 de setembre, han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l'establert pel centre docent.

 

Admissió

En cas d'existir més sol·licituds que places ofertes, la Comissió Docent del Màster, les ordenarà segons una valoració que tinguin en compte els següents criteris:

 • Ponderació de l'expedient acadèmic (60%)
  La ponderació de l'expedient s'obtindrà a través de la suma dels crèdits de cada assignatura superada pel sol·licitant, multiplicats pel valor de la qualificació numèrica obtinguda en aquesta assignatura, dividits per la suma dels crèdits totals de les assignatures superades.
 • Valoració del portafoli del sol·licitant (25%)
  Es ponderarà la construcció del portafoli a través de la selecció raonada dels millors treballs dels sol·licitants basada en el progrés continuat de les competències que s'han desenvolupat al llarg dels estudis d'accés al màster. Es valorarà l'evolució dels treballs, la seva qualitat i la breu reflexió general sobre el procés d'aprenentatge de l'estudiant als estudis de grau.
 • Carta de motivació (15%)
  El sol·licitant haurà de raonar la motivació per accedir als estudis de màster.