Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades són capaços de:

 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció i climatització.
 • Concebre i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • Concebre i desenvolupar projectes urbans.
 • Concebre i desenvolupar la direcció d'obres.
 • Elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • Intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
 • Exercir la crítica arquitectònica.
 • Redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.