Vés al contingut (premeu Retorn)

Estratègia, procés i organització del projecte

Qm Tardor 2017-2018
Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T/P 30 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/setmana treball estudiant
290716 5 5L Projectes 2 h

 

Dia d'impartició   Hora d'impartició              Durada en setmanes
Dijous (Thursday) Aula màster de 15:30 - 19:15 12

 

Professor Responsable Roger Sauquet                                                                               
Altres professors Núria Salvadó


Objectius

El paper que juga l’arquitecte en un procés de disseny tendeix, molt sovint, a garantir la unitat del projecte, l’essència dels conceptes que li donen sentit. Aquesta optativa vol ésser una ajuda al procés de disseny dels tallers del màster, especialment per aquells alumnes que prendran la batuta organitzativa de cadascun dels equips formats.

L’objectiu de l’optativa és treballar en tres aspectes concrets del procés de disseny:

ESTRATÈGIA – Aprofundir en la generació d’estratègies potents de projecte que ajudin a ordenar la presa de decisions.

PROCÉS – Detallar el procés de disseny per evitar incoherències i desconnexions amb les estratègies definides.

ORGANITZACIÓ – Treballar els aspectes organitzatius del procés de disseny, introduir de forma equilibrada els interessos dels membres de l’equip, els aspectes sorgits dels diferents camps treballats, ordenar el procés d’execució, dosificar la informació i la difusió de les accions.


Objetivos

 

El papel que juega el arquitecto en un proceso de diseño tiende, muy a menudo, a garantizar la unidad del proyecto, la esencia de los conceptos que le dan sentido. Esta optativa quiere ser una ayuda al proceso de diseño de los talleres del máster, especialmente para aquellos alumnos que tomarán la batuta organizativa de cada uno de los equipos formados.

El objetivo de la optativa es trabajar en tres aspectos concretos del proceso de diseño.

ESTRATEGIA - Profundizar en la generación de estrategias potentes de proyecto que ayuden a ordenar la toma de decisiones.

PROCESO - Detallar el proceso de diseño para evitar incoherencias y desconexiones con las estrategias definidas.

ORGANIZACIÓN - Trabajar los aspectos organizativos del proceso de diseño, introducir de forma equilibrada los intereses de los miembros del equipo, los aspectos surgidos de los diferentes campos trabajados, ordenar el proceso de ejecución, dosificar la información y la difusión de las acciones.


Subject abstract

The role played by the architect in a design process tends, very often, to guarantee the unity of the project, the essence of the main concepts. This elective wants to be an aid to the design process of the master's workshops, especially for those students who will take the organizational baton of each of the teams formed.

The goal of the elective is to work on three specific aspects of the design process.

STRATEGY - To deepen in the generation of powerful strategies of project that help to order the making of decisions.

PROCESS – To detail the design process to avoid inconsistencies and disconnections with defined strategies.

ORGANIZATION – To work the organizational aspects of the design process, to introduce in a balanced way the interests of team members, the aspects arising from the different fields worked, to order the execution process, to measure information and disseminate actions.

 

Resultats de l'aprenentatge

  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de l'edificació.
  • Conèixer les parts de l'edifici.
  • Entendre l'arquitectura com a refugi i filtre.
  • Vocabulari de la construcció.
  • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.

 

Continguts

1

Prendre consciència del procés de disseny arquitectònic.

2

Practicar en aspectes que afecten el procés de disseny.

3

Aprofundir en la definició d’estratègies de projecte.

4

Entendre els factors distorsionadors que poden a parèixer en un procés de disseny.

5

Valorar, elegir, dosificar la informació sobre el projecte.

6

Re-avaluar la tasca realitzada i aplicar-la al projecte del màster.

7

Reconèixer la capacitat d’obertura de l’arquitectura.


Sistema d'avaluació

Treball.

 

Bibliografia

ALEXANDER, Ch. El modo intemporal de construir. Gustavo Gili, 1981.

ALEXANDER, Ch. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. Gustavo Gili, 1980.

FREDRICK, M. 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura. ABADA, 2012.

FRIEDMAN, Y. Arquitectura con la gente, por la gente y para la gente. MUSAC, Actar, 2011.

GEHL, J. La humanización del espacio urbano; la vida social entre edificios. REVERTE, 2006.

HABITAR grupo de investigación. ReHabitar en nueve episodios. Lampreave, 2012.

HERTZBERGER, H. Lessons for Students in Architecture. 010 Publishers, 2001.

MOORE, Ch., ALLEN, G. Dimensiones de la arquitectura. Gustavo Gili, 1981.

NORBERG-SCHULZ, Ch. Existencia, Espacio y Arquitectura. Blume, 1980.