Comparteix:

Assignatures

 

El Màster Universitari en Arquitectura | MArq és part d'un programa integrat amb el Grau en Estudis d'Arquitectura | GEArq que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte a tot l'estat, a partir de les 11 competències pròpies descrites pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea.

L'escola d'arquitectura del Vallès interpreta "l'habilitació" com una oportunitat per experimentar la responsabilitat de l'arquitecte professional des de la tutela del món acadèmic. La responsabilitat tècnica sobre el projecte, però també la responsabilitat social, econòmica i política pròpia de qualsevol treball desenvolupat per la universitat pública. El màster tracta sempre amb casos reals que cada curs es proporcionen per diferents institucions via conveni. Els projectes desenvolupats parteixen d'un procés d'investigació assentat en un territori que es relaciona amb la interacció real amb els seus veïns tècnics de l'administració, agents socials. Així, el Projecte Final de Carrera del MArq es converteix en un complex recorregut entre necessitats, oportunitats, disponibilitats i interessos personals i alienes que l'estudiant deu incorporar harmònicament i tècnicament al projecte a partir de les seves decisions.

 

 

 

Funcionament

 

Té una durada de dos quadrimestres. Durant el primer quadrimestre, es realitzen dos tallers obligatoris -Taller de projectar l'arquitectura i el taller de tecnologia de l'arquitectura- i optatives. Els tallers de projectes (integrat per professors dels departaments de projectes, urbanisme i composició) i de tecnologia s'alimenten mútuament a partir dels temes comuns en elaboració. El taller de projectes aporta la reflexió sobre un àmbit urbà complex, des d'on cada estudiant pot definir el treball que desenvoluparà com a PFC.

 

El model pedagògic de l'ETSAV situa el treball en tallers com a eix central del màster des d'una perspectiva interdisciplinària, amb vinculació territorial i impacte social i fomentant una visió àmplia i integrada de la sostenibilitat en els processos de projecte.