Comparteix:

Sensibilitats contructives

Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T 30 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/s treball estudiant
290715 5 ECTS 5L TA

 

Dia d'impartició Hora d'impartició Núm de setmanes

Dimarts (Tuesday)

Aula Màster de 15:30 - 18 12

 

Professor Responsable Raimón Farré                                                                   
Altres professors

Anna Casas

Isabel Vega


Objectius

Descobrir les relacions entre les solucions constructives i les sensibilitats dels projectistes. Fer aflorar el món que comunica allò objectiu amb les intencions més subjectives. Intentant comprendre quines són aquestes connexions per aplicar-les  al projecte del taller. 

 

Resultats d'aprenentatge. En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: 

  • Les raons del comportament de diferents sistemes tècnics i per tant quines relacions emocionals establim amb aquests. 
  • Comprendre les propietats de la matèria, els seus cicles, la seva transformació i establir els lligams amb el conjunt de decisions d’un projecte. 
  • Aprendre a reconèixer l’entorn, les seves demandes i disponibilitats.

     

  • Descobrir diverses sensibilitats constructives i mecanismes i estratègies per implementar-les.
  • Metodologies de recerca sobre temes específics relacionats amb la tècnica i la posterior capacitat crítica d’anàlisi.
  • Investigar la relació entre l’arquitectura i el medi, el seu impacte i les seves oportunitats.


Continguts

1

Saber interpretar les diverses qualitats d’un sistema.

2

Practicar els recorreguts entre l’objectivitat i la subjectivitat.

3

Aprendre a interpretar des de diverses mirades.

4

Desenvolupar les relacions emocionals amb la matèria.

5

Valoritzar demandes i disponibilitats.

6

Treballar les relacions entre diverses escales del projecte.

7

El detall com a estratègia. L’estratègia i el detall.


Mètode d'avaluació

Treball.

 

Bibliografia

.