Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estructura docent / Optatives / Estratègia, procés i organització del projecte

Estratègia, procés i organització del projecte

Qm Núm. màxim d'estudiants
Prerequisits Idioma
T/P 30 Català / Castellà

 

Codi Crèdits Distribució (T, P, L) Departament H/setmana treball estudiant
290716 5 5L PA 2 h

 

Dia d'impartició   Hora d'impartició              Durada en setmanes
Dijous 15:30 - 18:00 (Aula Màster) 12

 

Professors Responsables                                                           
David Steegmann (quadrimestre tardor) Joan Llecha (quadrimestre primavera)


Objectius

 

L’arquitectura és l’espai de la vida i la vida és evolució i pas del temps. La capacitat de l’arquitectura per adaptar-se als canvis d’ús, de tipus d’activitat, de tipus d’usuari que van apareixent en el transcurs de la seva “vida útil” no sempre és satisfactòria. En el taller optatiu treballarem des d’una vessant tant teòrica com pràctica aquesta capacitat d’adaptació de l’espai, entenent que és quelcom que forma part del projecte arquitectònic des de la seva ideació i entenent que la seva millora és un factor determinant pel confort i la comoditat de qui l’habita i un guany per a la sostenibilitat col·lectiva.

 

Així, revisarem diversos autors que han fet de l’evolució temporal de l’arquitectura, la transformació i l’adaptabilitat un eix cabdal en la teoria del projecte arquitectònic. Alhora, treballant amb casos d’estudi d’escales diferents, posarem en pràctica algunes d’aquestes teories. Partint d’una realitat física ja existent, es sotmetrà l’arquitectura a diferents hipòtesis d’evolució. La resposta a aquests canvis dependrà de l’habilitat de l’estudiant per entendre la pre-existència i donar la solució més senzilla, pertinent i eficaç. Es plantejaran hipòtesis tant a l’escala de la plaça, el carrer i l’edifici, com a l’escala domèstica de l’habitatge o l’espai del lleure o del treball.

 

La finalitat és acompanyar les propostes desenvolupades als tallers troncals amb un complement d’exercitació que permeti aprofundir en la vessant temporal del projecte, tenint com a objectiu la millora de la vida que en ell s’hi donarà.

 

Objectives

 

The architecture is the space of life and life is evolution and time. The ability of architecture to adapt to activity is not always satisfactory. The elective workshop deals with the adaptability of the space in a theoretical and practical way. We interpret that adaptation is an aspect that is part of the architectural project from its conceptualization and we understand that their improvement is a key factor for comfort, the convenience of life and the improvement of collective sustainability.

 

The purpose is to accompany the proposals developed in the master workshops with a complement of exercises that are focused on the time of the project, with the aim of improving the quality of the life that it will cradle.

 

 

Resultats de l'aprenentatge

  • Conèixer els materials i les seves qualitats bàsiques.
  • Entendre els requeriments de l'edificació.
  • Conèixer les parts de l'edifici.
  • Entendre l'arquitectura com a refugi i filtre.
  • Vocabulari de la construcció.
  • Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques.
  • Respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.

 

Continguts

1

Prendre consciència del pas del temps en arquitectura.

2

Conèixer les teories de diversos autors que han treballat l’adaptació al temps de l’arquitectura.

3

Practicar amb aquestes teories sobre un projecte concret.

4

Avaluar escenaris de canvis sobre una matriu arquitectònica concreta.

5

Interpretar les conseqüències d’introduir factors de millora de l’adaptabilitat en el projecte.

6

Re-avaluar la tasca realitzada i aplicar-la al projecte del màster.

7

Reconèixer la capacitat d’obertura de l’arquitectura.


Sistema d'avaluació

Treball.

 

Bibliografia

ALEXANDER, Ch. El modo intemporal de construir. Gustavo Gili, 1981.

ALEXANDER, Ch. Un lenguaje de patrones: ciudades, edificios, construcciones. Gustavo Gili, 1980.

ARAVENA A. Elemental: manual de vivienda incremental y diseño participativo. Osfildern: Hatje Cantz, 2012

DRUOT. F., LACATON, A., VASSAL, J. Plus: la vivienda colectiva: territorio de exepción. Gustavo Gili, 2007.

FRIEDMAN, Y. Arquitectura con la gente, por la gente y para la gente. MUSAC, Actar, 2011.

GARCIA-HUIDOBRO, F. ¡El tiempo construye!: el Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: génesis y desenlace. Gustavo Gili, 2008.

HABITAR grupo de investigación. ReHabitar en nueve episodios. Lampreave, 2012.

HABITAR grupo de investigación. ReHabitar: la casa, el carrer i la ciutat. Recercaixa 2013.

HABRAKEN, N. J. El diseño de soportes. Gustavo Gili, 2000.

KEDZIOREK, A., RONDUDA, L. Oskar Hansen, Opening Modernism on Open Form Architecture. Art and Didactics. Museum of Modern Art in Warsaw, 2014.

TURNER JOHN F. C. Vivienda, todo el poder para los usuarios: hacia la economía en la construcción del entorno. H. Blume, 1977.