Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Accés, Admissió, Preinscripció i Matrícula

Accés, Admissió, Preinscripció i Matrícula

Informació sobre l'accès, l'admissió, la preinscripció i la matrícula al Màster Universitari en Arquitectura de l'ETSAV
El Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV és un màster que habilita per a l’exercici professional com a arquitecte a  Espanya i te validesa a tot el territori nacional, està regulat pel REAL DECRET 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
És per això que l’accés es troba limitat als estudiants que han finalitzat el Grau en Arquitectura verificat i homologat pel Ministeri d’Educació, és a dir, les persones que han  finalitzat un grau en arquitectura d’una universitat espanyola.

NOVETAT gener 2022
El nou Reial Decret 822/2021 que estableix l'organització dels ensenyaments universitaris inclou una novetat a l'article 18.4 pel que fa a l'accés als estudis de màster.
En conseqüència, la UPC ha adaptat la NAGRAMA i podran accedir a un màster UPC aquells estudiants que:

Siguin estudiants d’un grau en la UPC i tinguin pendent el TFG i, com a màxim, fins a 9 ECTS (inclosos crèdits pendents de reconeixement o transferència) o bé haguin finalitzat els estudis però tinguin pendent l'assoliment de la competència transversal en una tercera llengua, si escau.
En cap cas els estudiants que accedeixin per aquesta via podran obtenir el títol de Màster si prèviament no han obtingut el títol de Grau.
Per al curs 2021-2022 s'ha de tenir en compte que l'AGAUR no cobrirà els crèdits matriculats als estudis de màster, el que a la pràctica suposa que els estudiants hauran d'abonar els imports corresponents. 

 

A partir del curs 2022-2023 aquest màster passa a tenir accés només per al setembre, i una oferta de 100 places (80 per al MArq i 20 per a la Doble Titulació MArq + MISMeC).

 

Edició 2022-2023


Preinscripció oberta fins al 5 de juliol 2022.
Publicació llistats d'admissió: 22 de juliol provisional, 29 de juliol definitius

Per a la doble titulació cal fer una preinscripció diferenciada.

Per formalització de la preinscripció: Anar a l'aplicatiu de preinscripció 

Documents que s'han d'aportar al mateix aplicatiu:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol.
 • En el cas d'estudiants pendents de la presentació del TFG, han de demanar una acceptació condicional, exposant els motius.
 • Portfoli acadèmic i/o professional: Ha de ser un currículum gràfic, és a dir un recull dels treballs acadèmics i/o professionals mes destacables, amb aportació de material gràfic.
 • Certificat acadèmic actualitzat amb nota mitja.(Els estudiants oficials de la UPC poden annexar l'expedient acadèmic que prèviament poden descarregar des d'e-secretaria).
 • Carta de motivació.

Matricula:

- Estudiantat nous :  8 de setembre 2022 (cal haver pagat els 300€ i demanat el títol almenys 5 dies abans de formalitzar la matrícula)

Documentació que cal aportar:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol
 • DNI
 • Acreditació documental en cas de descomptes de matrícula (família nombrosa, etc.).

- Estudiantat no nous (2a matrícula o més):  28 de juliol 2022

Inici de curs: 19 de setembre 2022

 

Accés

El títol de Grau en Estudis d'Arquitectura (GEArq) i el Màster en Arquitectura (MArq), s'emmarquen en l'esquema general de la formació d'Arquitecte establerta per la normativa vigent, que l'ETSAV aborda en la seva totalitat.

Per aquest motiu l'accés al Màster en Arquitectura (MArq) està reservat exclusivament a:

 • Els titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura de la UPC.
 • Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Als estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, se'ls admetrà condicionalment. Se'ls admetrà definitivament si en data 31 d’octubre han obtingut el títol de grau. En el cas de màsters amb matrícula d’estudiants de nou ingrés al quadrimestre de primavera, se’ls admetrà definitivament si en data 28 de febrer han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l’establert pel centre docent.

 

Admissió

En cas d'existir més sol·licituds que places ofertes, la Comissió Docent del Màster, les ordenarà segons una valoració que tinguin en compte els següents criteris:

 • Ponderació de l'expedient acadèmic (60%)
  La ponderació de l'expedient s'obtindrà a través de la suma dels crèdits de cada assignatura superada pel sol·licitant, multiplicats pel valor de la qualificació numèrica obtinguda en aquesta assignatura, dividits per la suma dels crèdits totals de les assignatures superades.
 • Valoració del portafoli del sol·licitant (25%)
  Es ponderarà la construcció del portafoli a través de la selecció raonada dels millors treballs dels sol·licitants basada en el progrés continuat de les competències que s'han desenvolupat al llarg dels estudis d'accés al màster. Es valorarà l'evolució dels treballs, la seva qualitat i la breu reflexió general sobre el procés d'aprenentatge de l'estudiant als estudis de grau.
 • Carta de motivació (15%)
  El sol·licitant haurà de raonar la motivació per accedir als estudis de màster.

MÉS INFORMACIÓ: