Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació / Accés, Admissió, Preinscripció i Matrícula

Accés, Admissió, Preinscripció i Matrícula

Informació sobre l'accès, l'admissió, la preinscripció i la matrícula al Màster Universitari en Arquitectura de l'ETSAV
El Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV és un màster que habilita per a l’exercici professional com a arquitecte a  Espanya i te validesa a tot el territori nacional, està regulat pel REAL DECRET 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 
És per això que l’accés es troba limitat als estudiants que han finalitzat el Grau en Arquitectura verificat i homologat pel Ministeri d’Educació, és a dir, les persones que han  finalitzat un grau en arquitectura d’una universitat espanyola.

Aquest màster té accés en setembre (60 places) i febrer (40 places).
Per cada un d'aquests inicis s'obre un període de preinscripció diferenciat.


Edició Tardor 2021-2022


Preinscripció oberta del 14 d'abril al 5 de juliol 2021

Per formalització de la preinscripció: Anar a l'aplicatiu de preinscripció 

Documents que s'han d'aportar al mateix aplicatiu:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol.
 • En el cas d'estudiants pendents de la presentació del TFG a durant juny 2021, han de demanar una acceptació condicional, exposant els motius.
 • Portfoli acadèmic i/o professional (Recull dels treballs acadèmics i/o professionals mes destacables, amb aportació de material gràfic).
 • Certificat acadèmic actualitzat amb nota mitja.(Els estudiants oficials de la UPC poden annexar l'expedient acadèmic que prèviament poden descarregar des d'e-secretaria).
 • Carta de motivació.
Les llistes provisionals i definitives d'admissió es publiquen com a molt tard el 23 de juliol 2021.


Matricula
:

- Estudiants nous NO procedents de la UPC:  9 de setembre 2021

- Estudiants nous procedents de la UPC (ETSAB i ETSAV):  9 de setembre 2021 (cal haver pagat els 300€ i demanat el títol almenys 5 dies abans de formalitzar la matrícula)

- Estudiants no nous (2a matrícula o més):  20 de juliol 2021 (travès d'e-secretaria)

Documentació que cal aportar:

 • Títol de Graduat en Estudis o Fundamentos de Arquitectura o resguard del títol
 • DNI
 • Acreditació documental en cas de descomptes de matrícula (família nombrosa, etc.).

Inici de curs: 20 de setembre 2021

 

Accés

El títol de Grau en Estudis d'Arquitectura (GEArq) i el Màster en Arquitectura (MArq), s'emmarquen en l'esquema general de la formació d'Arquitecte establerta per la normativa vigent, que l'ETSAV aborda en la seva totalitat.

Per aquest motiu l'accés al Màster en Arquitectura (MArq) està reservat exclusivament a:

 • Els titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura de la UPC.
 • Una altra titulació que compleixi les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Als estudiants de grau que no han pogut finalitzar els estudis perquè estan pendents de defensar el treball de fi de grau, se'ls admetrà condicionalment. Se'ls admetrà definitivament si en data 31 d’octubre han obtingut el títol de grau. En el cas de màsters amb matrícula d’estudiants de nou ingrés al quadrimestre de primavera, se’ls admetrà definitivament si en data 28 de febrer han obtingut el títol de grau. Aquests estudiants es poden matricular en un període posterior a l’establert pel centre docent.

 

Admissió

En cas d'existir més sol·licituds que places ofertes, la Comissió Docent del Màster, les ordenarà segons una valoració que tinguin en compte els següents criteris:

 • Ponderació de l'expedient acadèmic (60%)
  La ponderació de l'expedient s'obtindrà a través de la suma dels crèdits de cada assignatura superada pel sol·licitant, multiplicats pel valor de la qualificació numèrica obtinguda en aquesta assignatura, dividits per la suma dels crèdits totals de les assignatures superades.
 • Valoració del portafoli del sol·licitant (25%)
  Es ponderarà la construcció del portafoli a través de la selecció raonada dels millors treballs dels sol·licitants basada en el progrés continuat de les competències que s'han desenvolupat al llarg dels estudis d'accés al màster. Es valorarà l'evolució dels treballs, la seva qualitat i la breu reflexió general sobre el procés d'aprenentatge de l'estudiant als estudis de grau.
 • Carta de motivació (15%)
  El sol·licitant haurà de raonar la motivació per accedir als estudis de màster.

MÉS INFORMACIÓ: